Koptelov Alexander

kierownik projektu

O SOBIE

Wykształcenie:

W 1993 ukończył Ukraińskie Koledż im. V.O. Sukhomlinskiego

W 1998 roku ukończył Państwowy Instytut Ekonomii i Zarządzania w Czernigowie (ekonomista)

W 2004 roku ukończył Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. V Hetmana (prawnik)

W 2013 r. ukończył Narodowy uniwersytet w Charkowie im. Karazin (pedagog-valeolog)

Doświadczenie w zarządzaniu ponad 15 lat.

O PRZYRZĄDZIE

Autor kilku patentów i certyfikatów potwierdzających prawa autorskie.

Współtwórca przyrządu „KSD”.

Współautor książki o „KSD”