Partnerstwo

oferta współpracy

Kompleks Spektralno-Dynamiczny (KSD) – to najnowsza metoda diagnostyki, przywracania i utrzymania zdrowia. Pozwala uzyskać informacje o wczesnych zmianach w systemie samoregulacji organizmu, relacjach psychosomatycznych i czynnikach ryzyka.
KSD daje możliwość całościowego spojrzenia na aktualny stan zdrowia pacjenta, w tym analizy możliwych przyczyn rozwoju choroby, a także rzetelnego obrazu procesów, rozwój których może prowadzić do problemów w przyszłości i skorygowania ich na czas.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy ośrodki medyczne, prywatne kliniki, prywatne gabinety lekarskie, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, przychodnie.

współpraca

Wynajem aparatu KSD

 

Zalety tego programu:

 • Masz okazję zobaczyć w praktyce wszystkie zalety tego urządzenia
 • Pierwszy miesiąc korzystania z urządzenia za symboliczną opłatą
 • Cotygodniowa wypłata po rozpoczęciu drugiego miesiąca użytkowania
współpraca

Zakup aparatu KSD na raty

 

Zalety tego programu:

 • Początkowa wpłata jest znacznie niższa niż pełny koszt
 • Trzy opcje miesięcznych płatności
 • Bezpłatne szkolenie
współpraca

Zakup urządzenia KSD (jednorazowa płatność)

Zalety tego programu:

 • Uzyskanie prawa własności bezpośrednio po dokonaniu płatności
 • Możliwość otrzymania zniżki
 • Bezpłatna aktualizacja baz danych w trakcie roku kalendarzowego

Warunki obowiązkowe

 • Najemca jest zobowiązany posiadać licencję Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie praktyki lekarskiej (podczas korzystania z urządzenia w placówkach medycznych)
 • Urządzenie musi być rozlokowane stacjonarnie (pod jednym adresem, który będzie podany na oficjalnej stronie internetowej)
 • Operator musi przejść szkolenie z zakresu pracy ze sprzętem

 Przypominamy, że urządzenie przeszło badania kliniczne i rejestrację państwową, jest dopuszczone do użytku w praktyce medycznej

Zastosowanie "KSD"

W „KSD” opracowano i wdrożono całkowicie nowy system wyszukiwania informacji o stanach pola elektromagnetycznego żywego organizmu lub obiektu o charakterze niebiologicznym. Informacje są rejestrowane w trybie pasywnym, co pozwala analizować naturalne tło komórki (narządu, organizmu jako całości, każdego obiektu przyrody nieożywionej).

w przychodniach

KSD zapewni
 • skrócenie terminu badań.
 • poprawę jakości leczenia.
 • wykrywanie utajonej patologii.
 • rozpoznanie trudnych przypadków bez hospitalizacji.
 • skuteczną profilaktykę wtórną kontyngentów przychodni.
 • podstawową profilaktykę medyczną opartą na identyfikacji ryzyka.
 • terminowe skierowanie do konsultacji z wyspecjalizowanymi specjalistami.
 • zmniejszenie liczby badań laboratoryjnych.
 • wsparcie diagnostyczne pracy oddziałów stacjonarnych i szpitali domowych.

w szpitalach

KSD zapewni
 • skrócenie terminu badań.
 • terminową diagnostykę etiologiczną.
 • indywidualną optymalizację złożonej terapii.
 • diagnostykę złożonych przypadków.
 • identyfikację współistniejących chorób.
 • ograniczenie terminów hospitalizacji.
 • wykrywanie utajonych patologii.
 • terminowe konsultacje wyspecjalizowanych specjalistów.
 • zwiększenie skuteczności intensywnej terapii.

w ośrodkach zdrowia, sanatoriach i przychodniach

KSD zapewni
 • szybką kompleksową diagnostykę stanu zdrowia.
 • opracowanie indywidualnych programów zdrowotnych i profilaktycznych dla okresu pobytu w sanatorium.
 • indywidualną optymalizację złożonej terapii.
 • wykrywanie utajonych patologii.
 • poprawę jakości leczenia.
 • diagnostykę kontrolną na koniec okresu pobytu w sanatorium.
 • opracowanie indywidualnych programów zdrowotnych i profilaktycznych dla okresu po leczeniu w sanatorium.

Następujące obszary są istotne dla medycyny sportowej:

za pomocą KSD
 • szybka diagnostyka stanu sportowca w warunkach terenowych;
 • kompleksowa diagnostyka zdrowia sportowców;
 • badania przesiewowe pod kątem selekcji sportowej;
 • szybka diagnostyka w pracy komisji sportowych i lekarskich;
 • indywidualne programy profilaktyczne dla sportowców;
 • przerwanie ostrych stanów w warunkach terenowych (wstrząs, zespół bólowy, traumatyczne obrzęki i krwiaki, zatrucia, oparzenia, przeziębienia, przemęczenia itp.);
 • kompleksowe wsparcie medyczne procesu treningu;
 • indywidualne przygotowanie medyczne sportowca do zawodów;
 • środki przedzawodowe pozwalające na zwiększenie wyników sportowych;
 • optymalizacja rehabilitacji pozawodowej.

W medycynie katastrof bezpośrednio w ognisku

KSD zapewni
 • szybkie sortowanie urazowych uszkodzeń według stopnie ciężkości.
 • skuteczne przepisywanie leków podczas procesu sortowania.
 • rozpoczęcie kompleksowej terapii bezpośrednio w ognisku.
 • badanie przesiewowe pod kątem możliwej infekcji.
 • badania przesiewowe pod kątem możliwego uszkodzenia toksycznego.
 • terminową diagnostykę stanu psychicznego i psychorehabilitację.
 • terminową diagnostykę stanu immunologicznego i immunorehabilitację ratunkową.

Oferta współpracy